Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/5/o/o-klubb/www/2018/wp-includes/post-template.php on line 284

Innbydelse

Last ned innbydelsen enten ved å klikke på bildet ved siden eller på lenken her: Innbydelse NM-sprint 2018

 

Stavanger OK og Sandnes IL inviterer til Norgesmesterskap i orientering – sprint

lørdag 26. og søndag 27. mai 2018

NM Sprint individuelt 26. mai

Sport8-Norgescup; NC 3 junior / NC 4 senior
Sted: Stavanger østre bydel
Karantene for alle løpere fra kl. 9.00.
Første start ca. kl. 09.30
Blomsterseremoni fortløpende etter hver finale, siste seremoni ca kl. 17.30. Bankett med middag og premieutdeling ca kl. 18.30
Detaljert program kommer senere.

Startrekkefølge, finale:

D17-18, D19-20, H17-18, H19-20, D21 og H21.

Deltakelse av utenlandske løpere
Utenlandske løpere som ønsker å delta i NM, må etter konkurransereglenes punkt 7.1.3 ha vært bosatt i Norge fra kalenderårets begynnelse og ha vært medlem i klubb tilsluttet NOF minst en måned.

Klasser og løyper NM sprint individuelt – kvalifisering og finale
Klasseinndeling, løypelengder, antatt vinnertid, startintervall og antall løpere til finale følger NOFs reglement for gjennomføring av denne typen konkurranse.

Norsk Orientering har følgende regler for antall heat i kvalifisering og fordeling av løpere i heatene:

 • Under kvalifiseringen deles løperne inn i tre heat i alle klasser.
 • Spesielle tiltak:
  • I NM sprint vil NOF ta ut inntil 20 løpere, dog maksimalt 50 % av de påmeldte, som fordeles likt mellom kvalifiseringsheatene og skal trekkes inn blant siste halvdelen av startfeltet.
  • 10 løpere fra hvert heat går til finalen. Hvis flere løpere deler 10.plassen i noen av heatene, går alle disse videre.
  • Ved mindre enn 45 påmeldte ved ordinær påmeldingsfrist går man ned til to heat i klassen.

Kart

«Storhaug Nord», utgitt 2018, offset trykk. Målestokk 1:4000, ekvidistanse 2 m.

Beskrivelse av løpsområdet (terrenget)
Løpsområdet består blant annet av den eldste bebyggelsen i Stavanger (Blåsenborg), med smale gater og gatetun samt mindre grøntområder. Langs sjøkanten er det en blanding av eldre industribygninger og nyere boligblokker. Høyeste punkt på Storhaug er 45 moh.
Underlaget vil i hovedsak være asfalt.

Løpsantrekk og sko
I henhold til NOF’s reglement. Sko med metallpigg er forbudt.

NM Sprint stafett 27. mai

Sted: Sandnes øst

Stafetten har start og mål på arena, som også er karanteneområde. Alle som deltar på stafetten må være på plass i karanteneområdet innen kl. 10.15.

Start NM Sprintstafett kl. 11.00 Medaljeseremoni og premieutdeling ca. kl. 13.00

Klasser og løyper NM sprintstafett
Klasseinndeling, antall etapper, løypelengde og antatt vinnertid følger NOFs reglement for gjennomføring av denne typen konkurranse.

Det er 4 løpere på hvert lag. En etappe pr løper i følgende rekkefølge: Dame-Herre-Herre-Dame. Veksling på arena. Det er gaflede løyper.

Kart
«Graveren», utgitt 2018, offset trykk. Målestokk 1:4000, ekvidistanse 2 m.

Løpsområdet i Sandnes består av en blanding av villaområder med rekkehus og boligblokker. Her er det flere smale passasjer og trapper, åpne områder med gress og lekeplasser. Det er betydelig stigning fra laveste til høyeste punkt, ca 60 m.
Underlaget vil være en blanding av asfalt, grusstier og mindre områder med gress.

Løpsantrekk og sko
I henhold til NOF’s reglement. Sko med metallpigg er forbudt.

Fellesinformasjon alle konkurranser

Sperret område
Det er utøvers ansvar å holde seg oppdatert om aktuell sperring, endring av sperrede områder og respektere dette. Brudd på sperrereglene vil medføre diskvalifikasjon eller startnekt. For oppdatert informasjon vises til terrengsperringer på www.orientering.no

Tidtaking
Det benyttes eTiming tidtaking med emiTag på alle løp. Stemplingssystem er EMIT touchfree. Løpere som ikke melder seg på med egen emiTag tildeles leiebrikke.

Arrangøren vil i samarbeid med NOF tildele enkelte løpere GPS for sporing. Opplysninger om dette vil bli gitt i god tid før start.

Påmelding
Påmeldingsfrist individuelt og stafett via Eventor: Ordinær: Fredag 18. mai 2018 kl. 23.59 Etteranmelding: Onsdag 23. mai 2018 kl. 23.59

NM-sprint: http://eventor.orientering.no/Events/Show/7770

NM-sprintstafett: http://eventor.orientering.no/Events/Show/7771

Startkontingent

NM sprint individuelt kr 580,- pr løper – etteranmeldingsgebyr er 50% i tillegg pr. løper. I henhold til NOFs regler kommer i tillegg reisefordeling med kr 100,- pr løper.
NM sprintstafett kr 2.000,- pr lag – etteranmeldingsgebyr er 50% tillegg pr. lag.
Pris leie av emiTag kr 100,-

Premiering
Premiering NM sprint individuelt og stafett er i henhold til NOFs regler for NM. I tillegg er det pengepremier til de tre beste i D/H21 i NM sprint individuelt.

 Reise / Kommunikasjon
Det er god kommunikasjon til Stavanger/Sandnes enten med fly til Stavanger Lufthavn (Sola) og flybuss/ordinær buss til sentrum, eller med tog, buss.

Det vil være offentlig kommunikasjon tilgjengelig fra Stavanger til Sandnes søndag morgen (ikke behov for bil).

I Stavanger sentrum er det flere parkeringshus og parkeringsplasser i nærhet til arena. I Sandnes vil det være parkering ved arena.

Premieutdeling/bankett med middag
Lørdag kveld inviteres alle deltagere til bankett med middag og påfølgende premieutdeling.
Ca. pris for middag er kr 300.- per person som dekkes av den enkelte løper. Påmelding via Eventor.

Anbefalt overnattingstilbud
NM-hotell: Scandic Stavanger City

Hotellet ligger svært sentralt i byen og i forhold til arena/karantene lørdag (ligger innenfor sperret område, men tillatt med adkomst via hovedvei).

Adresse: Reidar Bergesgate 7, 4013 Stavanger
Bestille via e-post eller telefon: meeting.stavangercity@scandichotels.com / 21 61 52 40 Bestillingskode: 46248706
Hotellet kan tilby følgende pakkepriser i forbindelse med NM Sprint (priser pr natt m/frokost):

 • Enkeltrom kr. 690,-
 • Dobbeltrom kr. 930,-
 • Trippelrom kr. 1155,-NB: Ved alternativ overnatting – pass på at du ikke bestiller overnatting innenfor sperret område!

Kontaktpersoner
Leder hovedkomite: Morten Aamodt, moaamodt@gmail.com , 481 24 273
Løpsleder NM-sprint:  Kjell Skjæveland
Løpsleder NM-sprintstafett: Oddgeir Eikeskog
Løypelegger NM-sprint: Stein Arne Olsen
Løypelegger NM-sprintstafett: Njål F. Vadla
Teknisk delegert løyper: Trond Lamark, Ganddal IL
Arrangementsansvarlig NOF: Jan Arild Johnsen