Når det nærmer seg konkurransene vil nyhetssiden bli satt som forside. Fram til da er denne siden kun en plassholder.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>